Hải Sản Xanh Blue's Seafood

 

THỊT BÒ NHẬT BẢN - JAPAN BEEF (WAGYU A4/ A5)